Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wealthiness /'welθinis/  

  • Danh từ
    tính chất giàu có
    tính chất phong phú