Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    điệu nhảy trước khi xung trận
    điệu nhảy mừng chiến thắng (của một số bộ lạc)