Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lang thang, đi thơ thẩn
  đi thơ thẩn khắp vùng quê
  người ta đã tìm thấy cháu bé một mình lang thang ngoài phố
  (nghĩa bóng) ý tưởng của bà ta cứ thơ thẩn quay về thời thanh xuân đã qua
  ngoằn ngoèo, uốn khúc (con sông…)
  con đường ngoằn ngoèo lượn qua dãy đồi
  lan man; lơ đễnh
  anh ta nhận thấy thính giả đã bắt đầu lơ đễnh
  wander [from](off) [something]; wander [away (off)]
  lạc đàn; lạc đường
  người chăn cừu lên đường đi tìm con cừu lạc đàn
  hình như chúng ta đã lạc đường
  don't wander from the subjectstick to the point
  (nghĩa bóng) đừng có đi xa đề; hãy bám sát điểm chính
  Danh từ
  sự lang thang, sự đi thơ thẩn
  she went for a little wander round the park
  chị ta đi thơ thẩn một lúc quanh công viên

  * Các từ tương tự:
  wanderer, wandering, wanderings, wanderlust