Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

walk-up /'wɔ:kʌp/  

  • Tính từ
    (Mỹ)
    không có thang máy (nhà ở)
    Danh từ
    nhà không có thang máy; dãy phòng không có thang máy