Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

walk-in /'wɔ:kin/  

 • Tính từ
  (Mỹ) đủ rộng để có thể bước vào được
  a walk-in closet
  phòng để đồ có thể bước vào được
  có lối vào riêng (căn hộ)
  a walk-in apartment
  một căn hộ có lối vào riêng