Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waiting-woman /'weitiɳ,wumən/  

  • danh từ
    người hầu gái; cô phục vụ