Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nguẩy; vẫy
  cái mông chị ta ngúng nguẩy khi chị ta bước đi
  he can waggle his ears
  anh ta có thể vẫy tai được
  Danh từ
  sự nguẩy; sự vẫy