Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waffle-iron /'wɒflaiən/  

  • Danh từ
    cái kẹp nướng bánh kem xốp