Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lung lay
  một cái bàn lung lay
  loạng choạng, lảo đảo (người)
  rung rung, run run (giọng nói)
  (nghĩa bóng) do dự, lưỡng lự; nghiêng ngả (người)