Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều vortexes hay trong khoa học vortices)
  cơn gió xoáy; xoáy nước
  (số ít, nghĩa bóng) cơn lốc
  the vortex of revolution
  cơn lốc cách mạng