Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thiên hướng
  vocation to the priesthood
  thiên hướng vào dòng tu
  năng khiếu
  anh ta có ít năng khiếu về dạy học
  nghề nghiệp
  you should be an actoryou've missed your vocation
  anh phải là một diễn viên mới phải, anh đã theo sai nghề rồi

  * Các từ tương tự:
  vocational, vocationally