Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chất sinh động, tính chất mạnh mẽ, tính chất sâu sắc
    tính chất chói lọi, sặc sỡ, rực rỡ
    sôi nổi, nhiệt tình, hoạt bát