Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

visiting-day /'vizitiɳdei/  

  • Danh từ
    ngày tiếp khách