Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    áo choàng, áo khoác (nữ)