Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

virile /'virail/  /'virəl/

 • Tính từ
  có khả năng có con (nam giới), không liệt dục
  có nam tính, rắn rỏi
  his style of singing is very virile
  phong cách hát của anh ta rất rắn rỏi

  * Các từ tương tự:
  virilescence, virilescent