Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ quan sát
    khán giả truyền hình
    bộ nhìn (phim)