Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vietnamese /vjetnə'mi:z/  

  • Tính từ
    (thuộc) Việt nam
    Danh từ
    người Việt nam
    tiếng Việt