Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Vicar of Christ) danh hiệu đôi khi dùng để gọi Giáo hoàng