Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

venturer /'ventʃərə/  

  • Danh từ
    người mạo hiểm, người phiêu lưu
    (sử học) thành viên hội buôn ((thế kỷ) 16, 17)