Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ventilate /'ventileit/  /'ventəleit/

 • Động từ
  thông gió, thông hơi
  ventilate the galleries of a coal-mine
  thông gió đường hầm của một mỏ than
  phòng làm việc của tôi rất thoáng gió
  (nghĩa bóng) đưa ra công chúng bàn luận rộng rãi
  những vấn đề này đã được đưa ra công chúng bàn luận rộng rãi