Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

varnishing-day /'vɑ:niʃiɳdei/  

  • Danh từ
    ngày sang sửa tranh (trước hôm khai mạc triển lãm mỹ thuật)