Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khác nhau
  varied opinions
  những ý kiến khác nhau
  varied colours
  nhiều màu khác nhau
  lắm vẻ, phong phú
  kinh nghiệm của tôi còn chưa đủ phong phú cho lắm

  * Các từ tương tự:
  variedly