Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vapourer /'veipərə/  

  • Danh từ
    (thông tục) người hay khoác lác
    người hay nói chuyện tầm phào