Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vapour trail /'veipə[r] treil/  

  • Danh từ
    (cách viết khác condensation trail)
    vệt hơi (máy bay để lại trên bầu trời)