Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (skhấu) cửa sập (để diễn viên thình lình biến mất)