Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật) dơi quỷ (một trong những loài dơi hút máu ở Trung và Nam Mỹ)