Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vagrant /'veigrənt/  

 • Danh từ
  kẻ lang thang nay đây mai đó
  lead a vagrant life
  sống một cuộc sống lang thang nay đây mai đó

  * Các từ tương tự:
  vagrantly