Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

utensil /ju:'tensl/  

  • Danh từ
    đồ dùng, dụng cụ (chủ yếu dùng trong gia đình)
    đồ dùng nấu ăn; dụng cụ nhà bếp