Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, adv
    ở đầu chợ, về phía đầu chợ
    dành cho giới thượng lưu, hảo hạng, loại sang