Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unusualness /n'ju: u lnis/  

  • Danh từ
    tính không thông thường
    tính tuyệt vời