Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giữ kín, không kể ra
  her secret remains untold to this day
  bí mật của chị ta vẫn giữ kín cho đến ngày nay
  (nghĩa xấu) không biết bao nhiêu mà kể, không kể xiết, vô kể
  untold suffering
  sự đau khổ vô kể
  untold damage
  thiệt hại không kể xiết