Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Liên từ
  (cách viết khác till)
  cho đến khi
  wait until the rain stops
  hãy đợi cho đến khi mưa tạnh
  đừng đi cho đến khi tôi tới
  Giới từ
  (cũng till)
  cho đến
  wait until tomorrow
  hãy đợi cho đến mai
  đường phố đầy xe cộ đi lại từ sáng cho đến tối
  đến tận lúc
  bí mật vẫn được giữ kín đến tận lúc cụ già mất
  đợi cho đến sinh nhật con hãy mở nhé

  * Các từ tương tự:
  untile, untiled, untillable, untilled