Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsupported /' ns 'p :tid/  

  • Tính từ
    không có gì chống đỡ
    không có chỗ dựa, không ni nưng tựa
    (nghĩa bóng) không được ủng hộ