Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsullied /' n's lid/  

  • Tính từ
    không vết bẩn, không vết nh, không hoen