Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unspoken /' n'spoukn/  

 • Tính từ
  không nói lên, hiểu ngầm
  the theatre of the unspoken
  kịch câm
  an unspoken consent
  sự ưng thuận ngầm