Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsanitary /' n's nit ri/  

  • Tính từ
    không hợp vệ sinh, thiếu vệ sinh, hại cho sức khoẻ