Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unresisting /' nri'zisti/  

  • Tính từ
    không chống lại, không cưỡng lại; thuận theo