Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmelodious /'ʌnmi'loudjəs/  

  • Tính từ
    không êm tai

    * Các từ tương tự:
    unmelodiousness