Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unjaundiced /'ʌn'dʤɔ:ndist/  

  • Tính từ
    không bị sự ghen tị làm thiên lệch, không bị sự ghen tị làm cho có thành kiến