Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    một cách không hài hoà; một cách lộn xộn
    một cách không nhất trí