Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ungrudging /'ʌn'grʌʤiɳ/  

  • Tính từ
    vui lòng cho, cho không tiếc
    an ungrudging gift
    một món quà vui lòng cho
    không ghen ghét, không hằn học