Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfilled /'ʌn'fild/  

  • Tính từ
    không đầy, không đổ đầy, không lấp đầy, không rót đầy
    trống
    unfilled seat
    ghế trống, ghế không ai ngồi