Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unembarrassed /'ʌnim'bærəst/  

  • Tính từ
    không bị ngăn trở
    không lúng túng; không ngượng nghịu
    không nợ nần