Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (vănh)
    sự lo âu; sự lo lắng