Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  siêu nhiên; kỳ dị; đáng sợ
  unearthly visions
  những ảo ảnh kỳ dị
  the silence was unearthly
  sự im lặng thật là đáng sợ
  (thuộc ngữ) (khẩu ngữ) sớm một cách vô lý, không thích hợp
  why should I get up at this unearthly hour?
  Tại sao tôi lại phải thức dậy vào cái giờ sớm một cách vô lý này?