Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undesired /'ʌndi'zaiəd/  

  • Tính từ
    không được ưa thích, không được cầu xin