Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underlinen /'ʌndəlinin/  

  • Danh từ
    quần áo trong, quần áo lót