Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không trang hoàng
    không tô vẽ
    không được gắn huy chương