Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconvinced /'ʌnkən'vinst/  

  • Tính từ
    không tin, hoài nghi