Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unburden /,ʌn'bɜ:dn/  

 • Động từ
  (nghĩa bóng) cất bớt gánh nặng
  unburden one's conscience
  cất bớt gánh nặng đè lên lương tâm
  unburden one's soul to a friend
  bộc lộ tâm tư với bạn